Parla.cat

El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix els cursos de Parla.cat en dues modalitats: en línia o combinada.

Per matricular-vos en un curs amb la modalitat combinada us heu d'adreçar als centres de Normalització Lingüística. Podeu consultar l'oferta de cursos https://www.cpnl.cat/troba-el-teu-curs-de-catala/

Per matricular-vos en un curs amb la modalitat 100% en línia ho heu de fer a través de https://www.parla.cat, registrar-vos a la plataforma i seguir les instruccions.

Trobareu més informació a la Guia de l'alumne a https://www.cpnl.cat/cursos-de-catala/normativa-cursos/

L'oferta de cursos en línia per al període d'abril a juny de 2020 és la següent:

Nivell Bàsic

Bàsic 1

Bàsic 2

Bàsic 3

Nivell Elemental

Elemental 1

Elemental 2

Elemental 3

Nivell Intermedi

Intermedi 1

Intermedi 2

Intermedi 3

Nivell de Suficiència

Suficiència 1

Suficiència 2

Suficiència 3

Per a més informació contacteu amb secretaria.parla.cat@cpnl.cat


Abans de formalitzar la matrícula, tingueu en compte què implica l'aprenentatge amb la modalitat amb tutoria. Consulteu, en aquest sentit, el programa de demostració de l'entorn fent clic a Demo i la informació que teniu més avall.

Podeu consultar els preus dels cursos a https://www.cpnl.cat/cursos-de-catala/preus/


Dates de matriculació

La matrícula, per als alumnes que volen accedir a la modalitat amb tutoria, és del 15 al 19 d'abril i les places són limitades.
Data d'inici del curs: 20 d'abril.
Data final de curs: 22 de juny.

Nou període per a cursos amb tutoria

Matrícula oberta: del 20 al 24 d'abril (places limitades)

Data d'Inici del curs: 27 d'abril

Data final de curs: 30 de juny

El començament efectiu del curs amb el tutor o la tutora tindrà lloc el dia 21d'abril. El dia 20 d'abril us recomanem que l'aprofiteu per consultar el Manual d'ús, les Preguntes freqüents, el Programa del curs, el Pla de treball i la Guia ràpida del xat de veu per tal que tingueu l'ordinador preparat per utilitzar aquesta entorn. L'objectiu és que us familiaritzeu amb l'entorn d'aprenentatge i que actualitzeu, si convé, el programari del vostre ordinador a fi d'evitar problemes d'accés als materials didàctics i altres recursos del Parla.cat.


Perfil de l'usuari
L'alumne de la modalitat amb tutoria dels cursos del Parla.cat es compromet a dur a terme els exercicis i les tasques previstes en els materials didàctics del curs en què s'hagi matriculat en les dates que assenyala el Pla de treball del curs.
Aquesta modalitat ofereix a l'aprenent el suport d'un tutor o tutora, que l'orientarà i acompanyarà al llarg de tot el procés d'aprenentatge. Això no obstant, l'aprenent ha de tenir una bona predisposició envers l'aprenentatge autònom, cosa que li ha de facilitar la resolució de bona part dels dubtes que se li puguin plantejar al llarg del curs. Així mateix, ha de ser capaç de comunicar-se amb els companys i companyes d'aula a través de les eines de comunicació que l'entorn d'aprenentatge posa a la seva disposició, ja que l'aprenentatge col·laboratiu és un element integrant dels exercicis i tasques previstos en les materials didàctics dels cursos del Parla.cat.


Prova de nivell
Per poder-vos inscriure en la modalitat amb tutoria heu de fer una prova de nivell. Tingueu en compte que només podeu fer la prova una vegada al mes. Procureu, per tant, de fer-la amb cura i de respondre-ho tot.


Criteri d'èxit
Per poder ser avaluat, l'alumne ha de fer el 100% de les tasques d'unitat i el 100% de les activitats d'avaluació (inclosa la tasca final). També ha de fer el 60% de les activitats que puntuen de la unitat. Per ser considerat apte, l'alumne ha d'obtenir una puntuació de 70 sobre 100 en les tasques d'unitat i d'avaluació i obtenir una puntuació de 60 sobre 100 en les activitats que puntuen de la unitat.
En els cursos Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3 i Suficiència 3, és a dir, els que coincideixen amb l'acabament d'un nivell d'aprenentatge, els alumnes inscrits en un curs de la modalitat amb tutoria gestionat pel Consorci per a la Normalització Lingüística, si superen el criteri d'èxit, és a dir si són aptes, tenen dret a presentar-se a un examen final presencial que es du a terme a Barcelona.
La superació d'aquest examen presencial permet obtenir un certificat homologat, equivalent als certificats oficials expedits per la Direcció General de Política Lingüística.


Equipament informàtic
Per seguir aquest curs necessiteu el maquinari següent:
Ordinador: es recomana disposar d'un ordinador de 512 Mb de memòria RAM.
Pantalla: es recomana un monitor configurat per a una resolució mínima de 1024 x 768.
Impressora: opcional.
Connexió a Internet: línia ADLS d'1 Mb com a mínim de velocitat.
Àudio: Altaveus, auriculars i micròfon.
Càmera web: no és imprescindible per al curs en general, però és útil per a les tasques en què s'utilitza el xat de veu.


Per seguir aquest curs necessiteu el programari següent:
Navegador web: Microsoft Explorer, Mozilla Firefox i Google Chrome.
Connector d’Adobe Flash Player: per visualitzar correctament els continguts del curs i poder trametre arxius de veu.
Adobe Acrobat Reader: per obrir documents addicionals, com ara els manuals i els apunts de gramàtica de les unitats.