Carta de compromisos per accedir a Parla.cat

Parla.cat és un espai virtual d’aprenentatge que posa a l’abast de tothom materials didàctics per aprendre la llengua catalana. Els cursos que ofereix Parla.cat es poden fer seguint dues modalitats d’aprenentatge: la modalitat lliure i la modalitat amb tutoria. La participació en aquest entorn virtual demana respecte i confiança tant entre alumnat  i  tutors i tutores, com entre les persones que hi accedeixen lliurement.

Condicions generals d’ús de les eines de l’entorn virtual
Per accedir a Parla.cat i utilitzar-ne els serveis disponibles és indispensable acceptar aquestes clàusules. El fet de no complir-les pot suposar l’expulsió immediata de l’entorn.

Accés a Parla.cat
Per accedir a Parla.cat cal registrar-se a la plataforma de treball. Un cop fet el registre, es poden utilitzar les eines de l’entorn virtual d’acord amb el perfil assignat.

L’accés a Parla.cat és personal. Les persones usuàries es comprometen a mantenir en secret la seva clau i les seves dades, i són les úniques responsables del mal ús que una tercera persona en pugui fer, ja sigui amb el seu consentiment o per negligència. També es comprometen a no accedir a comptes aliens ni als espais per als quals no tingui permís d’entrada.

En cas de pèrdua o oblit de la clau d’accés i a petició de la persona usuària, el sistema l’invalidarà i en facilitarà una de nova. La responsabilitat en el canvi d’aquesta contrasenya per una altra recau en l’usuari.

Bon ús de l’espai virtual i respecte mutu entre persones usuàries
Els usuaris i les usuàries del Parla.cat es comprometen a fer un bon ús de les eines de l’entorn virtual d’aprenentatge d’acord amb la legislació vigent. Evitaran, per tant, qualsevol actuació il·lícita o lesiva de drets o interessos de terceres persones.

Totes les persones participants al Parla.cat es comprometen a tenir una actitud respectuosa, a utilitzar un llenguatge adequat en les comunicacions i a no transmetre continguts ni opinions il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones. Igualment, es comprometen a mantenir la confidencialitat de les comunicacions privades que rebin i a no posar a disposició de terceres persones les dades obtingudes ja sigui per mitjà de llistes de distribució o dels espais públics.

Veracitat de les dades personals
Les usuàries i els usuaris de Parla.cat són els únics responsables de l’autenticitat de les dades que facilitin en el formulari d’accés a l’entorn virtual i de la seva actualització. Es comprometen, per tant, a no falsejar la seva identitat fent-se passar per una altra persona.

Ús correcte dels serveis i recursos tecnològics
Els espais virtuals i els materials d’aprenentatge de Parla.cat només podran ser utilitzats per a l’aprenentatge i la docència i, en cap cas, per a finalitats personals, comercials ni publicitàries.

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades personals que ens faciliteu seran incorporades automàticament al fitxer de Gestió de l’entorn d’aprenentatge virtual Parla.cat i rebran un tractament confidencial.

Aquestes dades són necessàries per al desenvolupament normal de l’entorn d’aprenentatge Parla.cat i per fer-vos arribar les comunicacions que puguin ser del vostre interès.

L’òrgan responsable del fitxer de persones inscrites a l’entorn és el Departament de Cultura a través de la Direcció General de Política Lingüística (Adreça: carrer del Portal de Santa Madrona, 6-8, 08001 Barcelona. Tel.: 935 671 000 A/e: dgpl.cultura@gencat.cat), on les persones interessades poden exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades.

Protecció de la propietat intel·lectual
Els continguts, el disseny i el codi informàtic de Parla.cat estan protegits per drets de propietat intel·lectual que són titularitat de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (DGPL) i de l’Institut Ramon Llull (IRL). Tothom pot, un cop inscrit, veure el contingut del web d’acord amb el perfil que tingui assignat. Queden prohibides la reproducció, la distribució, la transmissió, la comunicació pública i/o la transformació (adaptació o creació de treballs derivats) d’una part o de la totalitat del contingut del web sense l’autorització expressa de la DGPL i de l’IRL. Igualment, queda prohibit l’ús de les marques i logotips que apareixen al web sense autorització prèvia d’aquestes dues institucions.

Responsabilitats per continguts, declaracions i conductes de les persones usuàries
Les institucions que gestionen Parla.cat no assumeixen cap responsabilitat en relació amb les conductes individuals de les persones usuàries d’aquest entorn, ja sigui a través d’espais públics o privats, ni tampoc pels continguts i les declaracions que aquests persones puguin fer a través dels fòrums i xats que es posen a la seva disposició. Això no obstant, les institucions responsables vetllaran pel compliment d’aquesta carta de compromisos. L’accés a Parla.cat i l’ús d’aquest espai virtual comporten necessàriament l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions que inclou la carta. En cas d’incompliment, les institucions responsables podran denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar l’accés a l’espai virtual i als serveis que s’hi presten.